miljo txt
Miljöaspekt

Som städ och saneringsföretag lägger vi stor vikt vid att göra så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi arbetar med målsättningen att rengöring skall vara så miljövänligt som möjligt. De kemikalier som vi använder uppfyller samtliga gällande myndighetskrav.

Sanering av olika underlag som betong, trä, plast, järn och olika klotter som lackfärg, plastfärg, tusch etc, kräver sin metod och sina kemikalier. Vår personal utbildas kontinuerligt och har lång erfarenhet av att effektivt avlägsna klotter med liten miljöpåverkan.

 

Vi kan städning

Vi är ett komplett städbolag som utför alla typer av städning i fastigheter och kontor. Vi har över 20 års erfarenhet av städning på såväl mindre som större företag. Vi arbetar målmedvetet med att hålla en hög kvalite på arbete och service.Vår ambition är att alltid utföra våra uppdrag på bästa sätt.

Kvalitet är för oss att alltid ha målet med 100% nöjda kunder. 
Vi hjälper våra kunder att skapa en trivsam arbetsplats och trevlig miljö.Detta når vi genom ärlighet, noggrannhet och vår personals personliga ansvar. Vi utför även trappstädning, specialstädning, fönsterputsning och sanering.


UC EMSAB

Guldsigill mini